Kontakt z nami: +48 796 938 222, +48 537 864 739 | Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Informacja!

Oglądasz starą wersję polityki prywatności. Aktualą wersję znajdziesz tutaj.

Polityka prywantnosci

Niniejsze oświadczenie o poufności stanowi według zasad zachowania prywatności, integralną część strony internetowej www.forsafinanse.pl.
Forsa Finance Sp. z o.o. zapewnia odwiedzającym stronę internetową, ochronę danych osobowych, która jest świadczona zgodnie obowiązującymi ustawami i przepisami prawa polskiego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 – zwana dalej „Ustawą”)

Dane zbierane podczas rejestracji:
Aby złożyć wniosek o udzielenie pożyczki należy zarejestrować się podając:

  • dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, serie i numer dokumentu;

  • dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania;

  • numer konta bankowego kredytobiorcy (IBAN)

Ponadto, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) poprosimy o udzielenie Forsa Finance Sp. z o.o. upoważnienia do wystąpienia i uzyskania informacji od następujących podmiotów: InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38.

Bezpieczeństwo danych
Forsa Finance Sp. z o.o. podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o odwiedzających, zbierane za pomocą strony internetowej www.forsafinanse.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Usługi świadczone przez Forsa Finance Sp. z o.o. spełniają surowe normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Forsa Finance Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zamieści, będą przez Forsa Finance Sp. z o.o. przetwarzane zgodnie z Ustawą.

Administrator danych
Forsa Finance Sp. z o.o. ul. Herbowa 18/9, 67-200 Głogów.

Adres do korespondencji: ul. Herbowa 18/9, 67-200 Głogów.

Klientowi przysługuje wgląd do jego danych oraz możliwość zgłaszania ich zmiany.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: 
biuro@forsafinanse.pl Kalkulator Pożyczki

Wybierz kwotę jaką chcesz pożyczyc?


Na ile dni?

Twoja pożyczka

Pożyczka:
Prowizja:
Odsetki:
RRSO: %
Razem do spłaty:
Termin spłaty: