Kontakt z nami: +48 796 938 222, +48 537 864 739 | Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Pożyczka dla każdego przez internet!

Kalkulator Pożyczki

Wybierz kwotę jaką chcesz pożyczyc?


Na ile dni?

Twoja pożyczka

Pożyczka:
Prowizja:
Odsetki:
RRSO: %
Razem do spłaty:
Termin spłaty:

 

Prosta pożyczka przez internet

pożyczki krótkoterminowe

Krok 1

Zacznij od wyboru kwoty jaką chciałbyś pożyczyć, klikając w odpowiednie pole lub wybierz ja w rubryce 'Inne kwoty'.  Następnie wybierz termin spłaty pożyczki(maksymalny okres pożyczki wynosi 30 dni). 
Kwota pożyczona będzie zależna od ilości wziętych pożyczek, maksymalnie 2000 zł.

pożyczki przez internet

Krok 2

Zostaniesz przeniesiony do formularza wniosku kredytowego online, który należy wypełnić w celu weryfikacji danych oraz rejestracji w naszym profilu klienta. 
Dokonując przelewu 0,01 zł na jedno z naszych kont bankowych będziemy mogli potwierdzić Twoje konto,a nasz konsultant skontaktuje sie z Toba w celu weryfikacji Twoich danych osobowych

szybka chwilówka

Krok 3

Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz pożyczkę.

Pożyczaj odpowiedzialnie

Czy pożyczka w ForsaFinanse.pl jest odpowiednia dla Ciebie ?

TAK

  • tania chwilówka Potrzebujesz dodatkowej gotówki aby przetrwać tymczasowe problemy finansowe
  • szybka gotówka Masz nieplanowany zakup lub awaryjne rachunki i potrzebujesz pieniędzy, którymi można będzie je łatwo spłacić.

NIE

  • chwilówka przez internet Masz stałe problemy finansowe
  • pożyczka dla każdego Nie będziesz w stanie spłacić zadłużenia w określonym terminie.

Ważna informacja

Forsa Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ulicy Herbowa 18/9. NIP: 6932179443, REGON: 365371593. Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000636211. Kapitał zakładowy w wysokości 280.000,00 zł.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora. Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki wynosi 600 zł i 30 dni.

Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na konto w jednym z banków, w którym Spółka posiada swoje konto)

Reprezentatywny przykład: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 1119,53 % przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1228,22 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 228,22 zł, w tym prowizja 220,00 zł, odsetki 8,22 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni;

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.05.2018 r. Udzielenie pożyczki przez internet jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 lub 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy.

Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy konsumentem a Forsa Finance Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu konsumenckiego

Pożyczka dla Każdego przez Internet – ForsaFinance.pl